CLASSIFICACIÓ DE LES PREGUNTES PER TEMES I ANYS

 

J = juny / S = setembre / T = titular / I = Incidències

Entre parèntesi s’indica el número de la pregunta.

   

LA TERRA COM
 A SISTEMA

ATMOSFERA

HIDROSFERA

GEODINÀMICA

EXTERNA

GEODINÀMICA

INTERNA

PEDOSFERA

RECURSOS ENERGÈTICS
I GEOLÒGICS

GESTIÓ

AMBIENTAL

Disseny

experimental

MAPES I TALLS
GEOLÒGICS

2021

ST

 

Cicló Ianos
(1, 2 i 3)

Contaminació cromats
(1 i 2)

Pas de Mont-rebei
(1)

Palea Kameni
(1, 2 i 3)

Terratrèmol Riudarenes
(1 i 2)

 

Bons materials S.L.
(2 i 3)

 

 

Bons materials S.L.
(1)

Pas de Mont-rebei
(2)

JT

 

Centrals tèrmiques
(2b i 2c)

Temporal 2018
(1b i 2)

Embassament Bellapau
(2 i 3)

Zaldibar
(1 i 3b)

Terratrèmol Lisboa
(1, 2 i 3)

Santorini
(1 i 2)

 

Centrals tèrmiques
(1 i 2a)

Zaldibar
(3a)

Temporal 2018
(1a)

 

Zaldibar
(2)

Embassament Bellapau
(1)

2020 ST

 

Llei canvi climàtic
(1 i 2)

Isopiezes Camp
(1, 2 i 3)

Sequera 2008
(1 i 2)

Accident Vacarisses
(1, 2 i 3)

Terratrèmol Sinera
(1 i 2)

Perfil sòl mediterrani
(1 i 2)

Llei canvi climàtic
(3)

 

 

 

JI  

DANA 2019
(1 i 2)

Nevados
(2)

DANA 2019
(3)

Marees Cantàbric
(1)

Can Guixeres
(2)

Nevados
(1)

Anak Krakatau
( 1, 2 i 3)

 

Can Guixeres
(3)

Marees Cantàbric
(2)

Poblenet
(1 i 2)

 

Can Guixeres
(3)

JT  

Huracà Lorenzo
(1, 2 i 3)

 

Port Tossa
( 1 i 2)

Terratrèmol Tirana
(1 i 2)

Sòl degradat
(1, 2 i 3)

Acati
(1, 2 i 3)

Exposició minerals
(1 i 2)

 

 

 

2019 ST  

Episodi contaminació
(1 i 2)

 

Túnel metro
(2)

Terratrèmols Norcia
(1 i 2)

Any internacional sòls
(1 i 2)

Empresa materials construcció
(1, 2 i 3)

Producció residus Catalunya
(1 i 2)

 

Túnel metro
(1)

JT

 

 

Indústria automòbils Sinera
(1 i 2)

Aigua de Barcelona
(1 i 2)

Carretera Lespau-Sinera
(1, 2 i 3)

Terratrèmol Alaska
(1, 2 i 3)

 

Ecovidrio
(1a i 2)

Torba Pallars
(1 i 2)

Ecovidrio
(1b)

 

 

   

LA TERRA COM
 A SISTEMA

ATMOSFERA

HIDROSFERA

GEODINÀMICA

EXTERNA

GEODINÀMICA

INTERNA

PEDOSFERA

RECURSOS ENERGÈTICS
I GEOLÒGICS

GESTIÓ

AMBIENTAL

Disseny

experimental

MAPES I TALLS
GEOLÒGICS

2018 ST

 

Alteració química oceans
(1)

Avís contaminació
(1, 2 i 3)

Alteració química oceans
(2)

Tall amb roques
(2ab)

 

Terratrèmol Mèxic
(1, 2 i 3)

Incendis Galícia
(1)

Tall amb roques
(1, 2cd i 3)

Gestió residus
(1 i 2)

Incendis Galícia
(2)

 


 

JT

 

Taula gasos efecte hivernacle
(1 i 2)

Riu Vermell
(1 i 2)

Construcció presa
(2b)

Allau Abruços
(1, 2 i 3)

 

 

Sondatge plana al·luvial
(2)

Prestige
(1 i 2)

Construcció presa
(3)

Sondatge plana al·luvial
(3)

 

Sondatge plana al·luvial
(1)

Construcció presa
(1 i 2a)

2017 ST    

Riu Blau
(1 i 2)

Ordenació territorial
(1, 2 i 3)

Extraccions Pere Joan
(2)

Terratrèmols mortífers
(1, 2 i 3)

Illa volcànica
(2 i 3)

 

Extraccions Pere Joan
(1)

Halita
(1 i 2)

 

 

Illa volcànica
(1)

JT

 

Estació meteorològica institut
(1, 2 i 3)

Protocol contaminació
(1 i 2)

Incendis 2016
(1)

Riu Viu
(1, 2 i 3)

Riscos geològics
(2)

Terratrèmol Japó 2003
(1 i 2)

Incendis 2016
(2)

 

Riscos geològics
(1)

 

 

2016 ST  

Gasos atmosfèrics
(1, 2 i 3)

3 huracans
(1, 2 i 3)

Hospital Sinera
(2)

Hospital Sinera
(3)

Hospital Sinera
(1)

Volcà Cerro Oscuro
(1 i 2)

Estudi infiltració aigua
(1 i 2)

Conferència geotèrmia
(1 i 2)

     
JT

 

Planetes amb efecte hivernacle
(1, 2 i 3)

Desert Atacama
(1 i 2)

Riu Terbolí
(1 i 2)

Carretera en guixos
(2)

Volcà Turrialba
(1, 2 i 3)

Estudi erosió
(1 i 2)

Carretera en guixos
(3)

 

 

Carretera en guixos
(1)

   

LA TERRA COM
 A SISTEMA

ATMOSFERA

HIDROSFERA

GEODINÀMICA

EXTERNA

GEODINÀMICA

INTERNA

PEDOSFERA

RECURSOS ENERGÈTICS
I GEOLÒGICS

GESTIÓ

AMBIENTAL

Disseny

experimental

MAPES I TALLS
GEOLÒGICS

2015 ST

 

Neu Vall d'Aran
(1 i 2)

EDARs
(1 i 2)

Neu Vall d'Aran
(1)

Can Terrissa
(2)

Terratrèmol El Centro
(1, 2 i 3)

Incendis (1997-2012)
(1, 2 i 3)

Carta europea sòls
(1 i 2)

Can Terrissa
(3)

 

 

Can Terrissa
(1)

JT  

Recerca gasos hivernacle
(1 i 2)

Pous Sinera
(1, 2 i 3)

Esllavissada Abi Barik
(1, 2 i 3)

Mauna Loa
(2 i 3)

 

Consum mundial carbó
(1 i 2)

Pla Energia i canvi climàtic
(1, 2 i 3)

 

Recerca gasos hivernacle
(1)

Mauna Loa
(1, 2 i 3)

2014

ST

 

Notícia La Vanguardia
(1 i 2)

Balanç hídric
(1, 2 i 3)

Bellamunt i Bellavall
(1 i 2)

Santorini
(1, 2 i 3)

Perfil d'un sòl
(1 i 2)

Gremi d'Àrids
(1, 2 i 3)

Gremi d'Àrids
(2)

 

 

JT

 

Capes atmosfera
(1, 2 i 3)

 

Carretera Lespau
(1, 2 i 3)

Formació illa Pakistan
(1, 2 i 3)

Formació sòl
(1 i 2)

Conveni Minamata
(1 i 2)

Piles d'hidrogen
(1 i 2)

 

 

 

2013 ST  

Canvi climàtic i sequeres
(1)

Nitrats a l’aigua potable
(1 i 2)

Riu meandriforme
(1, 2 i 3)

Terratrèmol Llorca
(1, 2 i 3)

Evolució del sòl
(1, 2 i 3)

Castrovirreyna
(1, 2 i 3)

Canvi climàtic i sequeres
(2)

 

 

JI

 

Cotxe oficial
(1a, 2a-b)

Aqüífer Carlet
(1 i 2)

Cartell platja
(1, 2 i 3)

 Monflorit
(1, 2, i 3)

L’Aquila
(1, 2 i 3)

 

Canvi combustible
(1, 2 i 3)

Canvi combustible
(1)

 Cotxe oficial
(1 i 2)

 

 

JT

 

Torberes i canvi climàtic
(1 i 3)

Sequeres Catalunya
(1)

 Simulacre inundacions
(2)

Sequeres Catalunya
(2)

Incendi forestal
(1 i 2)

Inestabilitats Sinera
(1, 2 i 3)

Simulacre inundacions
(1 i 2)

Terratrèmol Sinera
(1 i 2)

Incendi forestal
(3)

Torberes i canvi climàtic
(2)

 

 

 

   

LA TERRA COM
 A SISTEMA

ATMOSFERA

HIDROSFERA

GEODINÀMICA

EXTERNA

GEODINÀMICA

INTERNA

PEDOSFERA

RECURSOS ENERGÈTICS
I GEOLÒGICS

GESTIÓ

AMBIENTAL

Disseny

experimental

MAPES I TALLS
GEOLÒGICS

2012 ST

 

Estació meteorològica
(1, 2 i 3)

Sobreexplotació aqüífers
(1, 2 i 3)

Port Sinera
(1 i 2)

 

Monegres
(1)

Sagrada Família
(1 i 2)

Tractament residus municipals
(1, 2 i 3)

Monegres
(2)

 

 

JI

 

Límit velocitat
(1, 2 i 3)

Aqüífer Abellerol
(1 i 2)

Cabal ecològic
(1)

Cabal ecològic
(2)

Terratrèmol Japó 2011
(1 i 2)

TR erosió hídrica
(1 i 3)

Terratrèmol Japó 2011
(3)

Gestió residus
(1 i 2)

TR erosió hídrica
(2)

 

JT

Pluja àcida
(1)

Pluja àcida
(1, 2)

Índexs climàtics
(1, 2 i 3)

Impactes Abellerol
(1, 2, i 3)

 

Volcà Islàndia
(1 i 2)

Estudi de sòls
(1 i 2)

Mineria Bages
(1, 2 i 3)

 

 

 

2011 ST    

Corrent Atlàntic Nord
(1 i 2) 

Rius Ret i Net
(1, 2 i 3)
 

Excés purins
(1 i 2)

Miralpeix
(1 i 2)

Terratrèmol Pakistan
(1 i 2)
  Corrent Atlàntic Nord
(3)

Excés purins
(3)

Incendis Catalunya Central
(1 i 2)

   
JI

Desgel a l’Àrtic
(1)

Avisos meteorològics
(1, 2 i 3)

Deserts al mar
(1 i 2)

Desgel a l’Àrtic
(2 i 3)

Dessalinitzadores
(1 i 2)

Dinàmica litoral
(1, 2 i 3)

Vulcanisme Catalunya
(1 i 2)

 

 

 

 

 

JT

 

Captadors solars
(2 i 3)

Bassa verda
(1 i 2)

Treball Martí
(1 i 2)

Serra Montgròs
(1, 2 i 3)

Eyjafjalla
(1, 2 i 3)

Desertització PI
(1 i 2)

Captadors solars
(1 i 3)

 

Captadors solars
(1 i 2)

 

2010

ST

 

 

Aqüífers
(1, 2 i 3)

Trinxeres carretera
(1, 2 i 3)

Tertúlia ràdio
(1 i 2)

Textura sòls
(1, 2 i 3)

Casa amb plaques solars
(1 i 2)

Ciutadà incívic
(1)

 

 

JI

Volcà Chaitén
(3)

Boirum
(1 i 2)

Perfil Ebre
(1, 2 i 3)

Equilibri natural platges
(1 i 2)

Volcà Chaitén
(1 i 2)

Erosió talús
(1 i 2)

Peak Oil
(1, 2 i 3)

 

 

 

JI

Amenaça sota l’Àrtic
(1)

Amenaça sota l’Àrtic
(1 i 2)

Riu Fira
(1 i 2)

 

Mar i muntanya
(1, 2 i 3)

Lluita contra desertificació
(1, 2 i 3)

Laboratori edafologia
(1 i 2)

 

Pagès i ramader
(1, 2 i 3)

 

 
JT

 

Seguiment CO2
(1, 2 i 3)

Inundacions Barrufet
(1, 2 i 3)

Talls de carretera
(1, 2 i 3)

Marees
(1 i 2)

Manifestacions volcàniques
(1 i 2)

 

Masia ecològica
(1 i 2)

 

 

 

 

LA TERRA COM
 A SISTEMA

ATMOSFERA

HIDROSFERA

GEODINÀMICA

EXTERNA

GEODINÀMICA

INTERNA

PEDOSFERA

RECURSOS ENERGÈTICS
I GEOLÒGICS

GESTIÓ

AMBIENTAL

Disseny

experimental

MAPES I TALLS
GEOLÒGICS

2009

ST

Desforestació Costa Rica
(1)

 

L’horta
(1 i 2)

Càmping Sinerès
(2 i 3)

Terratrèmol Sichuan
(1 i 2)

Desforestació Costa Rica
(2 i 3)

Diagrames polars
(1, 2 i 3)

Minimitzar residus
(1 i 2)

 

Càmping Sinerès
(1)

JI

 

Clima mediterrani
(2)

Tren turístic
(3)

Vall Aigües Calentes
(1)

Clima mediterrani
(1)

Xica-Tica-Mica
(1, 2 i 3)

Tren turístic
(1 i 2)

Vall Aigües Calentes
(1)

Grederes Croscat
(1)

 

Combustibles fòssils s.XXI
(1 i 2)

Grederes Croscat
(2)

Vall Aigües Calentes
(1)

 

 

JT

Evolució RSU
(3)

Boscos i pluja àcida
(1, 2 i 3)

Isòbates
(1, 2 i 3)

Evolució delta de l’Ebre
(1 i 2)

Terratrèmols Japó-Algèria
(1 i 2)

Usos sòl
(1 i 2)

 

Evolució RSU
(1 i 2)

   
2008 ST

 

Huracà Frances
(1 i 2)

Tall amb riscos
(2 i 4)

Tractament aigua
(1 i 2)

Embassament i gestió
(1 i 2)

Tall amb riscos
(1 i 3)

Erosió Galícia
(1)

Test
(1)

Volcans actius
(1 i 2)

Erosió Galícia
(1)

 

Test
(2)

   
JI

 

Límits contaminació
(1, 2, 3 i 4)

Túria i Valira
(1 i 2)

Test
(2)

Càmping Garrins
(1 i 2)

Test
(1)

Vesubi
(1 i 2)

Garrotxa
(1 i 2)

Gestió incendis
(1 i 2)

 

 

 

 

 
JT

Sòl estressat
(1)

Reducció NO2
(1 i 2)

Test
(1 i 2)

Riu Ret
(2)

Test
(1 i 2)

Riu Ret
(2)

Fàbrica tèxtil
(4)

Tipus de magmes
(1 i 2)

Sòl estressat
(2)

Fàbrica tèxtil
(2)

Parcs eòlics
(1 i 2)

Fàbrica tèxtil
(1 i 3)

Parcs eòlics
(1)

   
2007 ST

 

Nivells immissió i emissió
(1 i 2)

Trampes CO2
(1 i 2)

Sau-Susqueda
(1, 2, 3 i 4)

Test
(1 i 2)

Inestabilitats aparcament
(1 i 2)

Tipologia inestabilitats
(1 i 2)

Terratrèmol massís Anglí
(1 i 2)

 

 

 

   
JI   Test
(1 i 2)

Gràfica ozó-CFC
(1 i 2)

Riu Colomar
(1 i 2)
Carretera Vall Perduda
(2, 3 i 4)
Nombre víctimes tsunami
(1 i 2)
Podzol Pirineu
(1 i 2)
Pou geotèrim Kilauea
(1 i 2)
    Carretera Vall Perduda
(1)

JT

Clor
(1)

Clor
(2)

Risc inundació Sinera
(2)

Projecte Iang-Tsé
(2)

Roques sedimentàries
(1)

Roques sedimentàries
(1)

Article tsunami 2004
(1, 2, 3 i 4)

Regió del Narwan
(1 i 2)

Test
(1)

Projecte Iang-Tsé
(1 i2)

Roques sedimentàries
(2)

Risc inundació Sinera
(1 i 2)

Test
(2)

 

 

Web realitzada per Ana Guarinos a partir dels exàmens de les PAU